هنوز هســـت! 


عشق واقعی را میگویم… 


خیانت هست،دروغ هست،  

بازی با دل هم هست، 


درست…! 


ولی یه جایی گوشه ی پاک دلِ بعضیا، 


به دور از گناه ها و بدی ها .. 


هنوز هم هســت عشق واقعی  

 

حرف دل : 

 

همیشه به خاطر داشته باش: 


کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است . 

 

لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 18:36 PM | نویسنده : زهرا |

مادرم 


بانوی گل…! 


شاهکار زیبای خلقت…! 


مخلوق دلبری خداوند…! 


شادی تو شادی دنیاست. 


روزت،ماهت،سالت 

 و تمام لحظه های عمرت ، 

 از هم اکنون مبارک… 

 

 

السلام علیک یا فاطمه الزهرا تولد حضرت زهرا (س) و روز زن مبارک!!! 

 

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 9:59 AM | نویسنده : زهرا |

بیهوده است مجادله بر سر اثبات  

دیانت یا بی دینی آدمها! 


کسی که دروغ نمی گوید، 


کسی که مهربان و با انصاف است، 


کسی که از رنج دیگران اندوهگین می شود  

و از شادمانی دیگران شاد است… 


کسی که انسان را و پرنده را و گیاه را و زمین را 

 محترم می دارد… 


" به مقصد رسیده است"  


از هر راهی که رفته باشد… 

 

 

حرف دل : 

 هنوز وقت هست، تا دیر نشده باید فکری کرد
سقفی در حال ریختن است
مریضی در انتظار درمان و عروسی مشتاق جهیزیه و…
اگر امروز کمک برسانیم موثرتر از فرداست  

گاهی یک ساعت هم تاخیر جدی‌ای است و فرصت‌ها را می‌سوزاند
گاهی دقیقه‌ها ارزشمندند و کمک‌ها گاهی کوچک به نظر می‌آیند
ولی به لطف خدا زندگی دوباره می‌بخشند
تا دیر نشده کمک رو یاد بگیریم …. 

 

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 10:16 AM | نویسنده : زهرا |
برﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
‏« ﻣﻦ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ . ‏»
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﺴﺖ .
ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ .
ﺟﻮﺍﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﻯ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻛﺮﺩ، ﭘﻴﺮﺯﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﭘﺴﺮﻡ، ﻭﺭﻗﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﻦ، ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ
ﺳﻮﺍﺩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﻤﺪﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻟﮕﺮﻡ  

ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...  


 ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺣﻢ ﻛﻨﻴﺪ 


ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺣﻢ ﻛﻨﺪ  

حرف دل :


 ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺩ؟ 


ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺬﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻭ ﺩﮔﺮﻫﯿﭻ


موضوعات مرتبط: داستان های زیبا و آموزنده

تاريخ : نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 18:40 PM | نویسنده : زهرا |

ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧـــﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾـﻢ ﮔـﻮﯾـﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ 


ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ! 


ﮐـﺎﺵ ﯾــﺎﺩ ﺑــﮕﯿـﺮﯾـــﻢ، ﺭﻫــﺎ ﮐﻨﯿــﻢ، ﺑـﮕــﺬﺭﯾــﻢ. 


ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺎﯾـــﺪ ﺭﻓﺖ … 


ﺩﻝ ﺑــﻪ ﺳﺎﺣـﻞ ﻧﺒﻨﺪﯾـــﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﺩ … 


ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻤــﺎﻥ 


ﯾﮏ ﺭﺳﯿــﺪﻥ ﺑــﺪﻫــﮑﺎﺭﯾــــﻡ! 


ﺯﻧــــﺪﮔــﯽ ﮐــﻮﺗــﺎﻩ ﺍﺳﺖ. 


ﺷﺎﯾﺪ… فرصتی نیست تا عکسی ﺷﻮیم ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ 


ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ 


ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ماﻥ ﮐﻨﻨﺪ! 


اصلا گاهی باید نرسید …  

اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید… 


گاهی نرسیدن تو را عاشق تر میکند …  

  

حرف دل : 

هـــر انســـانی گاهـــی لازم اســـت
بایســـــتد گوشــــه ای از دنيا و لحظه اي به آســـمان خیـــــره شود
و خیـــــلی آرام بی هیـــــــچ واســـــطه ای !
به او بگویــــــد که :
دوســـــــتش دارد . . . 

 

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 22:22 PM | نویسنده : زهرا |

وقتي که راه نمي روي 


نمي دوي 


زمين هم نمي خوري 


اين"زمين نخوردن" محصول سکون است نه مهارت! 


وقتي که تصميمي نمي گيري 


کاري نمي کني 


اشتباه هم نمي کني 


اين "اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب! 


خوب بودن به اين معني نيست که درهاي تجربه را بر خود ببندي 

 و فقط پرهيز کني، 


خوب بودن در انتخابهاي صحيح ماست که معنا پيدا مي کند…  

 

حرف دل : 

به یاد داشته باش، هیچ ثروتی در دنیا … 


بهتر از " آرامش ذهنی " نیست. 

 

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 19:47 PM | نویسنده : زهرا |

زمان چیز عجیبست... 


میدود... 


جلو میرود... 


ودوست داشتنى ترین آدم هاى زندگیت را یا كهنه میكند یا عوض!!! 


بعضى ها یا تغییر میكنند یا حقیقت درونشان مشخص میشود!!! 


زمان دیر یا زود به تو ثابت خواهد كرد 

 كه كدامشان ماندنى اند و كدامشان رفتنى!!! 


من دعا میكنم  


زمان بگذرد و دنیا پر شود از آدم هاى واقعى... 


آدم هاى كه نه زمان آنها را عوض كند نه زمین 

 


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ | 23:49 PM | نویسنده : زهرا |

منتظر نباش ... 


که کسی برایت گل بیاورد ! 


خاک را زیر و رو کن ... 


بذر را بکار ... 


از آن مراقبت کن ... 


گل خواهد داد... 


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 22:7 PM | نویسنده : زهرا |

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی 

 و دستهای خودت خیس نشود 


چه زیباست بی قید و شرط عشق بورزیم
بی قصد و غرض حرف بزنیم
بی دلیل ببخشیم
 


و از همه مهمتر بی توقع به تمام موجودات محبت کنیم…
عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش میکنند…
 


اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به همنوعانشان کنند، 


شیطان در تنهایی خود خواهد مٌرد… 

 

 

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : هجدهم بهمن ۱۳۹۳ | 23:13 PM | نویسنده : زهرا |

آدمهای زیادی هستند… 


که منتظر خوشبختی هستند، 


اما غافل از اینکه، 


قانون طبیعت برعکس است… 


این خوشبختی است که منتظر ماست، 


زیرا خود ما خالق آن هستیم … 

 

 

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 11:47 AM | نویسنده : زهرا |

به دختر خانمها میگیم حجاب .... 

 میگن خب پسرا نگاه نکنن 


به آقا پسرها میگیم نــــــــــگاه ... 

 میگن خب دخترا اینجوری نگردن 

 


من میگم: 


من اگر برخیزم ... تو اگر برخیزی ... همه بر میخیزند 


من اگر بنشینم ... تو اگر بنشینی ... چه کسی برخیزد؟؟؟ تغییر را از خودمان شروع کنیم ... 

 


موضوعات مرتبط: انرژی مثبت ، جملات زیبا

تاريخ : هجدهم دی ۱۳۹۳ | 13:23 PM | نویسنده : زهرا |

 پدر خوبم... 

به شکست، به رنج، به امید 

به شعف، به بی کسی، به شب 

و به او سوگند 

سخت، دل در گرو مهرت دارم... 

حرف دل  

مرا زیاد دوست داشته باش  

پدر 

توتنها مردی خواهی بود که  

دست هایت بی طمع است 

و بوسه هایت بوی گل می دهد...


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : شانزدهم دی ۱۳۹۳ | 19:50 PM | نویسنده : زهرا |

یک زن اگر بخواهد 

حتی می تواند با صدایش 

تو را در آغوش بگیرد... 

ایلهان برگ  

  

حرف دل : 

خوبی با خوشی فرق دارد  

برای رسیدن به خوبی باید  

از خیلی از خوشی ها گذشت...


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : دوازدهم دی ۱۳۹۳ | 12:33 PM | نویسنده : زهرا |

اگر مردی توقع دارد

بانویش

یک فرشته در زندگیش باشد...

باید ابتدا

یک بهشت برایش بسازد.  

 

 

حرف دل :

حمد و سپاس

مخصوص خداوندی است

که هرجا خواستم او بود

اما هر جا او خواست من نبودم!!!


 موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : دهم دی ۱۳۹۳ | 20:19 PM | نویسنده : زهرا |

سر تا پایم را که خلاصه کنند 


می شود مشتی خاک …! 


که ممکن بود ؛ 


خشتی باشد در دیوار یک خانه ! 


و یا شاید خاکی در گلدان ! 


یا حتی غباری بر پنجره … ! 


اما مرا از این میان برگزید برای نهایت شرف… 


برای انسان بودن … 


و پروردگارم که بزرگوارانه اجازه ام داد به : 


نفس کشیدن … 


شنیدن … 


فهمیدن … 


احساس کردن … 


و من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داد به: 


انتخاب و تغییر 


به شوریدن 


به عشق 


وای بر من  

اگر قـــــدر ندانم … 

   

ازلبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : نهم دی ۱۳۹۳ | 20:10 PM | نویسنده : زهرا |

زن بـــودن....  

 

هــر تــکــه از وجــودت رو  

پــیـــش مـــردی جــا گــذاشــتــن نــیــســـت... بــرای یــک مــرد، بــا تــمــام وجــود بـــودنـــه...  

 

و مــرد بـــودن...  

اثــبــات مــردانـگــیــت 

 بــه تــمـام زنــان عالــم نـیــســت... بــرای یــک زن، کــامــل بــودنـــه ...  

 

 

 حرف دل : 

بی ما  

تو به سر بری همه عمر 

من  

بی تو گمان مبر که یک دم 

سعدی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ | 10:59 AM | نویسنده : زهرا |

آدمهایی هستند که خوبند


خوب بودن به خوردشان رفته


آمده اند که مهر بیاورند


نه جنسیتشان مهم است، نه عقایدشان  

نه سنشان ،نه تحصیلاتشان


مهم این است که با دلشان راحتند  

صاف و روراست می آیند توی زندگیت


یک توقف می کنند به پهنای یک عمرت ، و می روند ...


و سالها هم که نبینی شان باز یکجوری انگار با تو مانده اند...  

  

از لبخند زندگی

 

 

حرف دل : 

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث می کند 

خوشحال باش 

دنیای زن ها کاملا متفاوت و مرموز است 

زن اگر سکوت کرد بدان  

سکوتش نشانه پایان توست... 

هوشنگ ابتهاج


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ | 21:32 PM | نویسنده : زهرا |

چهل شبانه گذر کرد بر زمین بى تو

چهل شبانه بى عشق، بى یقین، بى تو

پس از تو پیرهن سوگوار تا به ابد

چه گریه ها که ندارد در آستین بى تو 
 
 
 
 
 

به یاد کربلا دل‏ها غمین است

دلا خون گریه کن چون اربعین است . . . 

 

اربعین حسینی بر همه ی شیعیان جهان تسلیت باد.


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و یکم آذر ۱۳۹۳ | 17:57 PM | نویسنده : زهرا |

چقدر باید بگذرد  

تا آدمی  

بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟؟؟ 

و چقدر باید بگذرد 

تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟؟؟ 

 

آنا گاوالدا  

  

حرف دل : 

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست... 

 

وحشی بافقیتاريخ : هفدهم آذر ۱۳۹۳ | 22:52 PM | نویسنده : زهرا |

دوست داشتن را با هرکس تجربه نکن... 

صبر کن...صبر کن... 

سال های سال صبر کن... 

آن قدر صبرکن تا کسی را بیابی که  

رنج هایت را از چشمانت بخواند 

تو را برای رنگ و صورت و بدنت نخواهد... 

تو را برای خاص بودن و معرفتت بخواهد  

بداند و بداند  

سال هاست که منتظر او بودی 

بدون اینکه او را قبلا دیده باشی  

و بدانی کیست و از چه سویی آمده  

به او بگو : همیشه دلتنگش بودی... 

و جایش در زندگیت همیشه ی همیشه خالی بوده...! 

 

متنی از محسن اکبری


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : دوازدهم آذر ۱۳۹۳ | 19:23 PM | نویسنده : زهرا |

دلم رنج عجیبی می برد از دوریت اما...  

نجابت می کند مانند بانوهای ایرانی... 

 

سها حیدری  

حرف دل :

روزی اگر نبودم

یک آرزویم را برآورده کن!!!

و زیر لب بگو

یادش بخیر...

سیمین دانشور


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : هشتم آذر ۱۳۹۳ | 21:21 PM | نویسنده : زهرا |

 می شود تنهایی بچگی کرد... 

تنهایی بزرگ شد 

تنهایی زندگی کرد... 

تنهایی مرد  

ولی 

قهوه ی غروب های دلگیر جمعه را  

که نمی شود تنهایی خورد...!  

مریم نوابی نژاد 

  

حرف دل : 

نگاهت رنج عظیمی است 

وقتی به یادم می آورد که چه چیزهای زیادی را 

هنوز به تو نگفته ام... 

آنتوان دوسنت اگزوپری


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : چهارم آذر ۱۳۹۳ | 22:3 PM | نویسنده : زهرا |

اینکه انتهای پله های زندگی ام چه باشد را نمیدانم 


اما دوست دارم 


تو پاداش تمام دلبستگی هایم باشی 


تا "دوستت دارم" دلم را تقدیمت کنم…. 


به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 


عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

 

 

 

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: عاشقانه با خدا ، جملات زیبا

تاريخ : سی ام آبان ۱۳۹۳ | 22:12 PM | نویسنده : زهرا |

قشنگ میگه افلاطون : 


اگه با دلت چیزی یا کسی را "دوست داری "زیاد جدی نگیر،… 


چون ارزشی ندارد، 


زیرا کاردل دوست داشتن است… 


همانند چشم ، که کارش دیدن است! 


اما اگر روزی با"عقلت" کسی را دوست داشتی ، 


اگر عقلت عاشق شد ، 


بدان که چیزی را تجربه می کنی 


که اسمش عشق است !  

  

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : نوزدهم آبان ۱۳۹۳ | 21:3 PM | نویسنده : زهرا |

همه به شما میگویند : 


روز خوبی داشته باشید 


ولی من به شما می گویم : 


روز خوبی را برای خودتان خلق کنید ! 


به فکر اومدن روزهای خوب نباشید؛ آنها نخواهند آمد … 


به فکر ساختن باشید؛ روزهای خوب را باید ساخت…   

از لبخند زندگی

موضوعات مرتبط: انرژی مثبت ، جملات زیبا

تاريخ : هفدهم آبان ۱۳۹۳ | 20:38 PM | نویسنده : زهرا |

بهشت می تواند کسی باشد که دوستش داری

و مهم نیست اگر غروب ها

به جای نهرهای شیر و عسل

با قرصی نان تازه به خانه بیاید...

حرف دل :
 
 دریا باش تا هرکس لایق توست
با تو آرام گیرد...
 
 و هرکس که لایقت نیست
در تو غرق شود... 

 


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : ششم آبان ۱۳۹۳ | 18:11 PM | نویسنده : زهرا |برخلاف آنچه که تصور می شود:

یاد امام حسین علیه السلام فقط مخصوص یک روز ،

یک دهه و یک ماه نیست ...

یک زندگی، او را در قلب و ذهنت داشته باش ؛

بگذار پیام و عطر گل سرخی بی نظیر ،

یک عمر معطرت کند ...

 

 


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : سوم آبان ۱۳۹۳ | 20:26 PM | نویسنده : زهرا |

زن ها گاهی اوقات چیزی نمی گویند...

چون به نظرشان لازم نیست که چیزی گفته شود

با نگاهشان حرف می زنند...

به اندازه یک دنیا حرف میزنند...

هرگز نباید از چشمان هیچ زنی ساده گذشت...

 

سیمون دو بو وار

 

 

 

 

 

 

حرف دل :

هر کس هرچیزی را عاشقانه بخواهد به آن می رسد...

سیمین دانشور


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ | 22:56 PM | نویسنده : زهرا |

زندگی را ورق بزن.

 هر فصلش را خوب بخوان
درفصل کاشت با بهار برقص.

 در فصل داشت با تابستان بچرخ
پس از برداشت در پاییزکنار دیواری بنشین
با زمستان در کنار کرسی شاهنامه بخوان و
چایت را بسلامتی نفس کشیدنت بنوش


مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری !

نسرین بهجتی

از لبخند زندگی


موضوعات مرتبط: انرژی مثبت ، جملات زیبا

تاريخ : هفدهم مهر ۱۳۹۳ | 23:45 PM | نویسنده : زهرا |

حسرت یک چیز به دلم مانده است...

آن هم نمازیست که قسمتم شود بدون یادی از دنیا

 

پر از یاد خدا...

دلم به دو رکعتش هم راضیست...

 
تاريخ : پانزدهم مهر ۱۳۹۳ | 21:7 PM | نویسنده : زهرا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.